Nästa generations övervakning av biogasanläggningar med AI – för förbättrad effektivitet och resursutnyttjande

Ökad biogasproduktion är en viktig komponent för att nå Sveriges miljö- och klimatmål. I detta sammanhang kan en modern övervakningsmetod, kombinerad med konventionellt använda analysmetoder, spela en viktig roll för att optimera och öka effektivitet på olika biogasanläggningar, såväl nya och som redan etablerade.

Nyligen utvecklade vi ett unikt verktyg för en mikrobiologisk övervakning, som visar mycket lovande resultat för identifiering av en annalkande processtörning. Metoden kan representera ett värdefullt verktyg för optimering och drift av biogasanläggningar men för att nå applikationsstadiet behöver metoden vidareutvecklas.

I detta projekt kommer övervakningsmetoden förfinas med en omfattande långvarig övervakning kopplat till maskininlärning för att utveckla en ”prediction modell” som kan användas för tidig varning om processinstabilitet. Data som genereras kommer också användas för att ta fram ett snabbtest för enkel applikation på plats och som kan ge en stopp/körsignal.

t

Anna Schnürer

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

e-mail icon

anna.schnurer@slu.se

Projektinformation

Deltagare

SLU
Gasum AB
HZI Jönköping Biogas AB
Scandinavian Biogas Fuels AB
St1 Sverige AB
Uppsala Vatten och Avfall AB
Tekniska verken i Linköping AB
Örebro universitet

Tidplan

Januari 2023 - december 2025

Total projektkostnad

7 459 245 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00552