Framtidens biodrivmedelsproduktion i EU – potentialer, tekniker och styrmedel

Biodrivmedelsmarknaden i EU är under snabb förändring. Förändringar i policylandskapet till följd av ökade klimatambitioner förväntas öka efterfrågan på biodrivmedel.

Om den ökade efterfrågan ska täckas av produktion inom EU krävs en kraftig expansion av produktionskapaciteten, vilket kommer leda till ökad konkurrens om hållbara råvaror. Samtidigt förväntas behovet av biodrivmedel i vägtransportsektorn minska efter 2030–2040 till följd av ökad elektrifiering, vilket innebär att anläggningar kan behöva ställa om sin produktion från biodrivmedel för vägtransportsektorn till andra produkter, exempelvis biojet.

Detta projekt kommer att genom dataanalys och aktörsintervjuer studera marknads- och policylandskapet för biodrivmedelsproduktion inom EU fram till 2030 och också hur den industriella infrastrukturen som byggs upp på sikt kan användas för att ställa om andra sektorer, som flyg och sjöfart. Syftet är att ge underlag till dagens beslutsfattare inom myndigheter och industri.

t

Jonas Zetterholm

RISE Research Institutes of Sweden

e-mail icon

jonas.zetterholm@ri.se

Projektinformation

Deltagare

RISE

Tidplan

November 2022 - november 2025

Total projektkostnad

4 071 196 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00567