Intensiv skörd av biomassa från skogsekosystem och behov av näringskompensation – ny kunskap till riktlinjer för hållbart biomassauttag

Att nyttja biomassa från skogsekosystem är en väg för Sverige att bli en fossilfri välfärdsnation med biobaserad ekonomi. Möjlig omfattning beror på tillgängliga arealer, biomassaförråd, tillväxthastighet och intensiteten i skörden.

Centrala frågor är hur skördeintensiteten påverkar skogsmarkens långsiktiga produktionsförmåga och om näringskompensation behövs för hög och varaktig primärproduktion av biomassa. Helträdsskörd, det vill säga skörd av trädens stammar och grenar/toppar (grot), har visat sig minska tillväxten jämfört med endast stamskörd. Om groten förbränns till energi kan aska återföras som försurnings- och näringskompensation (förutom kväve).

Påverkan av asktillförsel på träden tillväxt har visat sig variera beroende på marktyp. Försöksunderlaget är dock begränsat och mer kunskap behövs främst om effekter på olika marktyper och effekters varaktighet. Detta projekt bidrar med sådan kunskap, nödvändig för att kunna utforma riktlinjer för hållbart biomassauttag från olika skogsekosystem.

t

Lars Högbom

Skogforsk

e-mail icon

lars.hogbom@skogforsk.se

Projektinformation

Deltagare

Skogforsk

Tidplan

Januari 2022 - december 2025

Total projektkostnad

3 740 650 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2021-00055