Systemanalys av biomassa och koldioxidavskiljning över energisektorerna

I inflytelserika studier, bla. av IPCC, ses biomassa ofta tillsammans med koldioxidavskiljning (CCUS). Osäkerheter kring biomassatillgång påverkar dock potentialen för negativa utsläpp, och möjligheter till CCUS påverkar kostnadseffektiva strategier för biomassaanvändning.

Vi kommer att bidra till forskningen om biomassaanvändning i kombination med CCUS, genom att analysera detta i en energisystemmodell som innefattar el, värme, transport och industri med en hög upplösning i tid och rum. Detta och aktuella data och erfarenheter från den växande praktiska kunskapen i konkreta CCUS-projekt möjliggör en mer konkret analys än hittills. Vi kommer att analysera hur biomassa i kombination med CCUS förändrar resurs-och kostnadseffektiv biomassaanvändning för att uppnå klimatmålen i alla energisektorer, under vilka förhållanden det infångade kolet används istället för att lagras, vilka osäkerheter som påverkar dessa aspekter och hur detta i sin tur kan påverka energisystemet som helhet.BESLUT3(3)DatumProjektnummer2021-11-24Konfidentialitet1P2021-00067biomassaanvändning för att uppnå klimatmålen i alla energisektorer, under vilka förhållanden det infångade kolet används istället för att lagras, vilka osäkerheter som påverkar dessa aspekter och hur detta i sin tur kan påverka energisystemet som helhet.

Markus Millinger

Chalmers tekniska högskola

e-mail icon

markus.millinger@chalmers.se

phone icon

t

Projektinformation

Deltagare

Chalmers tekniska högskola

Tidplan

Juli 2022 - december 2024

Total projektkostnad

4 365 000 kr

Energimyndighetens projektnummer

2021-00067