Systemanalys av biomassa och koldioxidavskiljning över energisektorerna

I inflytelserika studier, bland annat från IPCC, ses biomassa ofta tillsammans med koldioxidavskiljning (Carbon Capture, Utilization and Storage; CCUS). Osäkerheter kring biomassatillgång påverkar dock potentialen för negativa utsläpp, och möjligheter till CCUS påverkar kostnadseffektiva strategier för biomassaanvändning.

Vi kommer att bidra till forskningen om biomassaanvändning i kombination med CCUS genom att analysera detta i en energisystemmodell som innefattar el, värme, transport och industri med en hög upplösning i tid och rum. Detta och aktuella data och erfarenheter från den växande praktiska kunskapen i konkreta CCUS-projekt möjliggör en mer konkret analys än hittills.

Vi kommer att analysera hur biomassa i kombination med CCUS förändrar resurs- och kostnadseffektiv biomassaanvändning för att uppnå klimatmålen i alla energisektorer, under vilka förhållanden det infångade kolet används i stället för att lagras, vilka osäkerheter som påverkar dessa aspekter och hur detta i sin tur kan påverka energisystemet som helhet.

t

Markus Millinger

Chalmers tekniska högskola

e-mail icon

markus.millinger@chalmers.se

Projektinformation

Deltagare

Chalmers

Tidplan

Juli 2022 - december 2024

Total projektkostnad

4 365 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2021-00067