Förbättrade grotprognoser för precisionsplanering

Dagens geopolitiska situation och färdplaner mot fossilfrihet har ökat efterfrågan på inhemska skogsbränslen i Sverige. Det finns en ekologisk potential att öka uttaget av grenar och toppar, grot, från dagens cirka 9 TWh till 24 TWh per år. Utveckling hindras av bland annat låg lönsamhet och osäkerhet kring hur stora volymer som faktiskt kan tas ut.

Det här projektet syftar till att öka planeringsprecisionen i grotproduktion och därmed indirekt öka grotuttaget – den svenska försörjningstryggheten. Projektet planerar att:

  1. vidareutveckla ett system för prognos av grotvolymer
  2. genomföra regionala uppskattningar av potentiella grotvolymer
  3. utveckla ett beslutsstöd för säkrare traktval
  4. kvantifiera grotutfall från contortabestånd
  5. anpassa befintliga modeller för fukthaltsprognoser.

Resultaten kommer att skapa förutsättningar till en bättre planering och styrning av försörjningskedjan, minska koldioxidavtryck och markskador, och göra produktionen av skogsbränsle lönsammare, konkurrenskraftigare och mer hållbar.

t

Raul Fernandez Lacruz

Skogforsk

e-mail icon

raul.fernandezlacruz@skogforsk.se

Projektinformation

Deltagare

Skogforsk
Skogsägarna Mellanskog ek. för.
Holmen Skog AB
Vattenfall
Sveaskog
Jämtkraft
Stora Enso
Södra Skogsägarna ek. för.

Tidplan

December 2023 - september 2026

Total projektkostnad

6 464 021 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01054