Bioraffinaderi: uppskalning av 5-HMF-derivat

Projektets övergripande mål är att transformera kemisk industri från att använda fossilt råmaterial till att använda förnybar biomassa.

Vi kommer att omvandla 5-HMF, som kan framställas av socker i biomassa och restströmmar, till värdefulla kemikalier. Kemikalierna är viktiga för tillämpningar som till exempel polymerer, beläggningar, tätningsmedel och elastomerer.

Vi har hela värdekedjan representerad med tillverkare av socker från biomassa, sockerproducenter med restmaterial, tillverkare av specialkemikalier och potentiella användare av de nya kemikalierna i sina produkter.

Kemikalierna har hittills producerats i liten labbskala med några få gram. Målet i detta projekt är att producera kemikalierna i kiloskala. För att nå detta är det avgörande att utveckla en mer stabil och selektiv katalysator.

Resultaten kommer att användas för att utföra applikationstester, teknoekonomisk analys, marknadsanalys och LCA för att göra ett beslutsunderlag gällande industrialisering.

t

Louise Olsson

Chalmers tekniska högskola

e-mail icon

louise.olsson@chalmers.se

Projektinformation

Deltagare

Chalmers
Sekab
Nordic Sugar AB
Perstorp AB
Bona AB

Tidplan

Januari 2023 - december 2025

Total projektkostnad

8 936 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00572