Effektiv produktion av hårt kol från modifierat lignin

Den storskaliga användningen av natriumjonbatterier (eng: Sodium Ion Batteries, SIB) förväntas bidra till realiseringen av ett fossilfritt samhälle som är beroende av energi som bygger på hållbara, rikligt förekommande och biobaserade råvaror.

Hårt kol baserat på biomassaresurser som lignin har visat lovande potential för att möjliggöra kommersiella natrumjonbatterier. Den största utmaningen är att hårda kol uppvisar odefinierad struktur och kemisk sammansättning, vilket gör det svårt att förutsäga deras prestanda i praktiska tillämpningar.

Detta projekt samlar forskare från Uppsala universitet, RISE och Altris AB för att utveckla nya syntesvägar för hårda kol från modifierat lignin. Ett antal steg för isolering, modifiering och karbonisering av lignin kommer att utformas för att producera hårda kol med kontrollerad struktur och egenskaper. Nya metoder som är lämpliga för att karaktärisera hårda kol kommer att utvecklas baserat på elektrokemiska tekniker, låg-vinkel röntgenspridning, TEM, Ramanspridning och elektronspektroskopi.

t

Habtom Desta Asfaw

Uppsala universitet

e-mail icon

habtom.desta.asfaw@kemi.uu.se

Projektinformation

Deltagare

Uppsala universitet
RISE
Altris AB

Tidplan

Januari 2023 - december 2025

Total projektkostnad

7 528 566 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00559