Programmet Bio+ förlängs med två år

2023-02-27

Den 22 februari beslutade Energimyndigheten att förlänga Bio+programmet med två år. Det innebär att programmet avslutas den 31 december 2027.

Med förlängningen tillförs också programmet 191 miljoner kronor som fördelas över åren 2024-2027.

Ny total budget för programmet kommer att vara 511 miljoner kronor.