Gröna gaser och kolatomer i nya innovationskluster

2023-02-28

Innovationskluster ska sprida kunskap, forsknings- och innovationsresultat, erfarenheter och energi-, klimat- och resurseffektiva innovationer genom att samla beslutsfattare, avnämare, problemägare, forsknings- och innovationsutförare och andra relevanta aktörer kring gemensamma behov. Målet med klustren är att främja idégenerering, kommersialisering av nya innovativa lösningar samt främja internationellt samarbete inom området.

Nyligen beviljades två nya innvationskluster stöd från Bio+programmet:

Innovationskluster Gröna kolatomer kommer att ledas och koordineras av EnergiForsk. Motsvarande uppgift för klustret BioGenGas har Energigas Sverige.

Vi ser fram emot att tillsammans med alla ingående parter i klustret lyfta rollen för de hållbara biogena gaserna i den omställning som nu pågår, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige. Det innebär att fortsätta utveckla både befintliga och nya produktionstekniker så att Sverige kan behålla en världsledande position när det gäller effektiv produktion av förnybar gas.

Gasbranschen står bakom visionen att samtliga energigaser som används i Sverige ska vara fossilfria senast 2045 och att potentialen för produktion av förnybar gas ska realiseras. Åtagandet är i linje med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och stämmer väl överens med Bio+programmets syfte.

Läs mer om de nya innovationsklustrena genom att klicka på deras namn ovan.