Innovationskluster för hållbara, biogena energigaser – BioGenGas

Innovationskluster BioGenGas finns för att utveckla och implementera biogena energigaser, som t ex biogas, biogen vätgas, biogasol och bioDME.

Klustret arbetar längs hela värdekedjan med näringsliv, akademi och offentlig sektor. Bland medlemmarna finns producenter, distributörer, teknikföretag, industri, rederier och fordonstillverkare. Även lärosäten, forskningsinstitut och biogasväderstreck medverkar och bidrar med information och kunskapsspridning.

Klustrets övergripande mål är att skapa en plattform där aktörer kan mötas för att öka kunskap om, innovationskraft och utvecklingsmöjligheter för biogena energigaser, både nationellt och internationellt. På så sätt ska klustret bidra till en välutvecklad marknad för biogena energigaser i Sverige och utgöra ett föredöme internationellt, samt bidra till ökad kunskap om biogena energigaser inom flera sektorer.

Ledning och koordinering
Energigas Sverige

Projektledare
Anna Wallentin

Tidplan
Mars 2023 – december 2025

Total projektkostnad
5 100 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer
2022-01186