Olika drivmedel behövs för att ställa om transportsektorn till fossilfritt

2023-02-08

f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel har funnits sedan 2022 och är ett av flera innovationskluster inom ramen för Bio+programmet. f3 har sin bakgrund i ett långt forskningssamarbete kring systemfrågor för förnybara drivmedel.

Den 1 februari träffades representanter från f3:s medlemsorganisationer i Lund för att diskutera forskningsresultat om förnybara drivmedel och omställningen av transportsektorn.

En sammanfattande reflektion från dagen är att uppfyllelse av transportsektorns klimatmål fortfarande kräver flera parallella lösningar, både biodrivmedel och elektrifiering. Eftersom det i praktiken inte finns några fordon med nollutsläpp blir det bästa och mest klimateffektiva valet helt beroende av villkoren i det specifika fallet. Därför är det viktigt att inte stänga dörren för utvecklingen av olika tekniker som på olika sätt och olika lång sikt behövs för att bidra en fossilfri transportsektor.

Här kan du läsa mer om f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel, ta del av aktuella nyheter på området och läsa om forskning och resultat i olika projekt som medlemmarna deltar i.