Ny Bio+ utlysning har öppnat!

2024-04-12

Vill du bygga upp ny kunskap eller har du lösningar som kan påskynda och främja omställningen till hållbart och biobaserat samhälle?

Sveriges bioekonomi har vuxit under många decennier. Idag finns många biobaserade material, produkter och bränslen med viktiga funktioner för samhället.

En motstånds- och konkurrenskraftig bioekonomi i Sverige kräver betydande mängder biomassa och effektivare användning och återanvändning av restströmmar som kan bidra till ökad försörjningstrygghet. En grundläggande princip är att biomassan ska användas resurseffektivt och bygga på hållbara värdekedjor, ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Detta kan du söka stöd för

I den nyöppnade Bio+utlysningen går det att söka stöd för forsknings- och innovationsprojekt som

  • ökar förståelsen för biomassans roll i ett vidare industri- respektive energisystemperspektiv
  • bygger upp kunskap om hur styrmedel, regelverk och beteenden påverkar bioekonomin, det komplexa samspeler i energisystemet och angränsande industrier eller sektorer
  • främjar energi- och klimatomställningen genom industriell förnyelse, nya lösningar eller värdekedjor kopplade till bioekonomi.

Prioriterade projektområden

Detta är den elfte utlysningen inom Bio+programmet. Den välkomnar projekt inom följande områden:

  • Biomassa och biobaserade lösningar (inklusive projekt med utgångspunkt från blå näringar)
  • Hållbarhet, samhällsperspektiv och systemanalys (projekt som adresserar komplexa systemfrågor och systemlösningar inom området)
  • Marknad och kommersialisering (företagsdrivna projekt inom industriell forskning, experimentell utveckling och genomförbarhetsstudier)
  • Internationell samverkan

Omfattning

Utlysningen omfattar cirka 70 miljoner SEK.