Nyheter

Håll dig uppdaterad! Här hittar du de senaste nyheterna från Bio+Programmet.

2024-05-15

Vad är CET Partnership och hur hänger det ihop med Bio+?

Kunskap, intresse och idéer för hur biobaserade värdekedjor och lösningar kan utveckla effektiva, konkurrenskraftiga, säkra och hållbara energisystem finns på alla skalor….

2023-12-19

Studie gav tunga argument för fokus på grönt flygbränsle

Med ett bränsle som skulle kunna minska flygets koldioxidutsläpp med 89 procent jämfört med fortsatt användning av fossilt flygbränsle hoppas Organofuel Sweden…

2023-12-15

Här är prislistan för växthusgasreduktion med olika förnybara drivmedel

Sedan den svenska reduktionsplikten infördes 2018 för att reducera transportsektorns utsläpp av växthusgaser har den ställt successivt hårdare krav på bränsleproducenter att…

2023-11-07

Plast, betongbläck och näringsämnen i nystartade Bio+projekt

Mellan oktober och januari startar de tio nya Bio+projekt som senast beviljats finansiering. Samtliga pågår till december 2024. Under drygt ett års…

2023-10-24

Biobaserade innovationer som siktar på marknaden

Biomassans, bioenergins och bioekonomins bidrag till att skapa och upprätthålla försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är viktiga. Biobaserade lösningar och värdekedjor med…

2023-10-13

Effekterna av biokol utforskas i svenska jordbruksmarker

Intresset för att använda biokol för kolinbindning och markbördighet har blivit allt större. Men ett stort hinder för biokolmarknadens utveckling är den…

2023-10-01

Högre effektivitet i kraftvärmeverk med ny bioenergiteknik

Med en ny bioenergiteknik – BTC, Biomass-fired Top Cycle – är förhoppningen att det ska gå att uppnå väsentligt högre utbyte från…

2023-09-28

Överblicka alla projekt och innovationskluster i Bio+

Här kan du ladda ner en PDF av den broschyr som trycktes för programkonferensen Bio+2023 i september 2023. I den presenteras samtliga…

2023-09-13

En (bio)energisk konferens!

Den 7 september samlades Bio+programmets aktörer och andra aktörer på bioområdet vid årets programkonferens Bio+2023. Deltagarna fick ta del av både aktuella…

2023-06-08

Biojet från skogsrester produceras mer effektivt med skräddarsydda katalysatorer

Skräddarsydda kemiska katalysatorer används för att utveckla tekniken för pyrolys så att biooljor med bättre förutsättningar att blandas in i jetbränsle kan…