Nyheter

Håll dig uppdaterad! Här hittar du de senaste nyheterna från Bio+Programmet.

2023-11-07

Plast, betongbläck och näringsämnen i nystartade Bio+projekt

Mellan oktober och januari startar de tio nya Bio+projekt som senast beviljats finansiering. Samtliga pågår till december 2024. Under drygt ett års…

2023-05-05

Hur mycket biomassa blir det från hybridaspens rotskott?

Asp lämpar sig väl som energived. Idag efterfrågas det också till papperstillverkning, som komponent vid produktion av viskosmassa för textilframställning och i…

2023-05-04

CCUS, vätgas och förnybara bränslen i temafokus för EU-utlysning i höst

Clean Energy Transition Partnership (CETP) är en ny satsning inom EU:s ramprogram Horisont Europa för forskning och innovation. Den första utlysningen genomfördes 2022…

2023-04-28

Innovationskluster kan stärka din ansökan med rätt aktörer – del 1

För närvarande finns flera öppna utlysningar på bioområdet. Planerar ni att söka stöd till ett forsknings- och innovationsprojekt? Innovationsklustrena inom Bio+ kan…

2023-04-26

Paulownia – ett snabbspår till mer biomassa och timmer?

Paulownia, även kallat kejsarträd, är en lövträdsart med exceptionell tillväxt och förmåga till stor koldioxidupptagning. Det gör att den på kort tid…

2023-04-17

35 miljoner utlysta till forskningsprojekt om bioenergins hållbarhet

Biomassa och bioenergi är en begränsad resurs. Ofta uppstår målkonflikter mellan produktionen av biomassa och andra värden. Därför behövs mer kunskap och…

2023-04-06

Två nya utlysningar om stöd till projekt på bioområdet

En omfattande användning av biomassa och bioenergi är en av hörnstenarna i förverkligandet av Sveriges energi- och klimatpolitiska mål och omställningen av…

2023-03-23

Är björkbark nästa källa till fossilfria polymerer?

Skogen är en oändligt förnybar resurs som förser oss med många av våra viktigaste hållbara råvaror. Den svenska skogsindustrin producerar årligen sju…

2023-03-20

Forskning om skogsskötselåtgärder tar tid

Skogsskötselforskningen är helt beroende av väl anlagda och väl dokumenterade fältförsök för att bygga upp kunskap och utveckla olika åtgärder. Forskningen är…

2023-03-10

Träpulver kan ge klimatsmartare torkning av spannmål

Varje år skördas miljontals ton spannmål i Sverige som behöver torkas innan det lagras. Det måste ske på ett sätt som först…