Nyheter

Håll dig uppdaterad! Här hittar du de senaste nyheterna från Bio+Programmet.

Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten, talade i konferensens inledning. Foto: Emmi Voogand, Chalmers Industriteknik.

2022-09-13

Så kan biobaserat trygga framtidens energi

Vårens händelseutveckling i Europa har fått oss att uppmärksamma vilken viktig roll den inhemska biobaserade energin spela kan för Sveriges försörjningstrygghet. Biomassa i form av industriråvara och energikälla har en central position i Sveriges ekonomi…

2022-08-25

Förbered er att söka medel inom Clean Energy Transition Partnership

Nu startar det nya europeiska partnerskapet CETPartnership, Clean Energy Transition Partnership, ett multilateralt och strategiskt partnerskap av nationella och regionala program för forskning, utveckling och innovation i EU:s medlemsstater och associerade länder. Syftet med CETPartnership…

2022-08-17

Första analyserna av proteinjuice från gröna blad

Innan skörderester från jordbruket blir råvara för biogasproduktion kan de gröna bladen användas för utvinning av proteiner som är intressanta för djurfoderproducenter. Det är vad som görs i projektet Green2Feed där SLU, Gasum, Biogas Syd…

2022-06-28

Konferens 8 september: Biomassa kan trygga svensk energiförsörjning

Inhemska biomassaresurser kan får stor betydelse för Sveriges energiförsörjning i kristider. Den 8 september 2022 anordnar Bio+programmet och Energimyndigheten en konferens om möjligheter att höja den nationella försörjningstryggheten med svenska bioråvaror och kraftsamla för att…

2022-06-22

Högt söktryck i vårens utlysningar

I maj stängde två utlysningar inom ramen för Bio+. 61 ansökningar kom in till utlysningen om stöd till forsknings- och innovationsprojekt för att utveckla kunskap om biomassans roll i samhället och hållbara biobaserade lösningar. Beslut…

2022-06-21

Ny utlysning – den femte för Bio+

Vill du bidra till innovationskluster för ett hållbart och biobaserat samhälle? I syfte att påskynda omställningstakten till ett hållbart och biobaserat samhälle utlyser Energimyndigheten ca 10 miljoner kronor för etablering av innovationskluster. Utlysningen riktar sig…

2022-05-25

Circular Biobased Europe

Den 7 juni har EUs nya partnerskap Circular Biobased Europe info- och nätverksdag.

2022-05-12

Energimyndigheten beviljar stöd till Votion Biorefinery AB

Första projektet beviljat i Bio+ nya utlysning Energimyndigheten har beviljat det första stödet i utlysningen Har du en affärsidé som bidrar till ett biobaserat och hållbart samhälle?  Utlysningen fungerar som ett startskott och hjälper företag…

2022-04-06

Vill du hålla dig uppdaterad om utvecklingen på energimarknaden?

Energimyndigheten erbjuder marknads- och nulägesrapporter bland annat inom biodrivmedel och fasta bränslen. Läs mer detta och se vilka fler områden som du vill prenumera på

2022-03-03

Ny utlysning, den fjärde för Bio+!

Har du en affärsidé som bidrar till ett biobaserat och hållbart samhälle? Nu kan du söka Bio+programmets fjärde utlysning från Energimyndigheten. I den här utlysningen ger Energimyndigheten stöd till projekt som har potential att accelerera…