Studie gav tunga argument för fokus på grönt flygbränsle

2023-12-19

Med ett bränsle som skulle kunna minska flygets koldioxidutsläpp med 89 procent jämfört med fortsatt användning av fossilt flygbränsle hoppas Organofuel Sweden AB (OFS) så småningom bli en producent att räkna med på den globala marknaden.

Företaget vill etablera flera kommersiella produktionsanläggningar och senast år 2040 uppnå en global årsproduktion av grönt flygbränsle motsvarande minst 5 miljoner kubikmeter (44,7 TWh).

För att fortsätta arbeta på bästa sätt mot sitt mål har OFS gjort en genomförbarhetsstudie som finansierats genom Bio+programmet. Studien inkluderade en konkurrensanalys, en teknoekonomisk analys och identifiering av den mest lönsamma affärsmodellen.

OFS tittade också närmare på hur policy och regelverk på nationell och internationell nivå påverkar processens kommersiella aspekter. Då fann man starka argument att fokusera på just hållbart flygbränsle framför biobensin och förnybar diesel som initialt också sågs som alternativ att producera. Företagets teknologi, katalytisk omvandling av biomassa genom konvertering av alkoholer till kolväten, visade sig helt enkelt kunna ge störst konkurrensfördelar vid framställning av grönt flygbränsle.

Det förklaras till exempel av att politisk reglering för grönt flygbränsle i EU, Sverige, USA och Brasilien inkluderar ökande användning av hållbara bränslen med mål för utsläppsminskning. Dessutom har flygindustrins acceptans för grönt flygbränsle ökat.

Här kan du läsa mer om projektet, ladda ner slutrapporten och se en presentation.