Biobaserade innovationer som siktar på marknaden

2023-10-24

Biomassans, bioenergins och bioekonomins bidrag till att skapa och upprätthålla försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är viktiga. Biobaserade lösningar och värdekedjor med stor potential att bidra till energi- och klimatomställningen och ett fossilfritt Sverige behöver påskyndas och kommersialiseras.

Den 20 oktober genomförde Bio+programmet webbinariet “Vägen till kommersialisering av biobaserade innovationer”. Det bjöd på information om stödmöjligheter, tolv exempel från verkligheten och ett panelsamtal med experter på affärsutveckling.

I panelen satt Gunnar Fernström, InnovationsKapital AB, Jonas Bergqvist, Almi Invest, och Josefin van der Meer, Vinnova. Med sin samlade erfarenhet och olika expertglasögon kom de med skarpa reflektioner och tips på hur entreprenörer kan skapa sig de bästa förutsättningarna för att nå marknaden med sina idéer.

Att utveckla och kommersialisera biobaserade innovationer som kan bidra till en bioekonomi ifrågasätter både samhällets “business as usual”, det vill säga den fossila energinormen, och traditionella linjära affärsmodeller. Teknik och processer som vi använt länge kan behöva ersättas och förnyas. Det finns med andra ord flera dimensioner av risktagande som man bör vara medveten om.

Mycket – inte minst trovärdighet – finns att vinna på att vara öppen med så mycket som möjligt, även om det givetvis är viktigt att bevaka sina intressen till exempel i form av patent. Det är nödvändigt att sträva efter att förstå behoven hos målgruppen för innovationen, och lika viktigt är det att målgruppen förstår innovationen.

Vi riktar ett stort tack till alla medverkande och deltagare för en mycket intressant och lärorik förmiddag!

Mer information och tillgängliga presentationer

Affärsfrämjande utlysningar hos Energimyndigheten

Projekt

Tips och källor för vidare information: