Förstudie till projekt med syfte att kommersialisera en industriell torkprocess baserad på mikrovågsteknik

Ny torkprocess sparar pengar och resurser när sågverk ställer om

I det här projektet har MicroDri AB studerat hur deras teknik för virkestorkning med mikrovågsteknik kan påverka ett sågverks affärsmodell och värdekedja när branschen ställer om till fossilfri drift. En slutsats är att mikrovågstorkning innebär flera fördelar både ekonomiskt och ur resursperspektiv jämfört med varmluftstorkning.


Det här projektet har handlat om att effektivisera tillverkningsprocessen inom sågverksindustrin, med fokus på hur virkestorkning kan utföras på ett optimalt sätt.

Projektet har undersökt förutsättningar för en anläggning där virket torkas i ett kontinuerligt flöde och information om varje individ används för att anpassa, optimera och effektivisera processen.

Det kontinuerliga flödet möjliggörs genom att använda mikrovågsteknik kombinerat med ny modern styr- och reglerteknik, i stället för dagens batchtorkning med varmluft.

Mikrovågstekniken bygger på en digitaliserad torkprocess i vilken sensorer, instrument och övriga komponenter kopplas samman på ett sätt som ökar möjligheterna att utnyttja processens data för att finjustera torkningen.

Jämfört med varmluftstorkning innebär mikrovågstorkning flera fördelar. Det är en mer energieffektiv process med snabbare torktider och jämnare värmespridning. Implementeringen kan ge ett mer funktionsanpassat virke och svinn och förbränning av biomaterial kan minska vilket leder till bättre lönsamhet för såväl sågverk som kunder.

Slutsatser i projektet är att vinsterna går att mäta både ekonomiskt och utifrån andra resursbesparingar. Enligt ett räkneexempel i studien kan ett medelstort sågverk öka sina årliga intäkter med drygt 26 miljoner kronor.

Eftersom mikrovågstorktekniken är elektrifierad ger det möjlighet för sågverken att fasa ut förbränningen av biomassa och övergå till förnybara energikällor som sol- och vindkraft. Den biomassa som inte längre förbränns för att värma upp luften i konventionella virkestorkar kan i stället användas som råvara för att tillverka mer långlivade produkter.

Under 2024 utvecklar MicroDri AB en demoanläggning (förserieenhet) som planeras testas i industrin. Resultat kommer att granskas av en tredje part och publiceras för att marknaden ska kunna ta del av det. Efter det vill bolaget förverkliga planen med en fullskalig tork.


t

Victor Borén

MicroDri AB

e-mail icon

info@microdri.se

Projektinformation

Deltagare

MicroDri AB
Combitech
Holmen
SCA

Tidplan

Augusti 2022 - Mars 2023

Total projektkostnad

1 610 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00602