Förstudie till projekt med syfte att kommersialisera en industriell torkprocess baserad på mikrovågsteknik

Projektet undersöker förutsättningar för en anläggning där virket torkas i ett kontinuerligt flöde och information om varje individ används för att anpassa, optimera och effektivisera processen. Det kontinuerliga flödet möjliggörs genom att använda mikrovågsteknik kombinerat med ny modern styr- och reglerteknik, i stället för dagens batch-torkning.

Målet med projektet är att effektivisera tillverkningsprocessen inom sågverksindustrin, länka samman information som samlas in före och under torkning och använda den för att styra processen på ett optimalt sätt. Förhoppningen är att på detta sätt uppnå mindre egenskapsvariationer och ett högre värdeutbyte i en effektivare process.

Implementeringen av den nya tekniken ska leda till att kunderna ska få ett mer funktionsanpassat virke och ambitionen är att säkra produktionen och öka spårbarheten genom värdekedjan – från skog till marknad. Med tekniken kommer svinn och förbränning av biomaterial att kunna minska och leda till bättre lönsamhet för såväl sågverk som kunder.

t

Victor Borén

MicroDri AB

e-mail icon

info@microdri.se

Projektinformation

Deltagare

MicroDri AB

Tidplan

Augusti 2022 - Mars 2023

Total projektkostnad

1 610 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00602