Mikrovågstorkat virke kan spara energi och pengar

2024-01-24

En industriell virkestork baserad på mikrovågsteknik har potential att minska energi-, kvalitets- och råvarukostnader i enskilda sågverk med miljonbelopp. Det räknar företaget MicroDri AB fram i en studie om hur deras teknik för virkestorkning kan påverka ett sågverks affärsmodell och värdekedja när branschen ställer om till fossilfri drift.

En del av produktionsledet i sågverk är virkestorkning. Traditionellt sker den i stora kamrar med luft som värmts upp genom att man förbränner restprodukter från produktionen, såsom flis, spån och bark.

Förutom att det behövs biomassa för uppvärmningen är torkningen tidskrävande och kan ge ojämnt resultat. Sprickor och andra kvalitetsbrister gör att man måste producera en överkvantitet för att garantera den efterfrågade mängden färdigtorkat virke av rätt kvalitetsklass i slutändan.

Effektivitet bakom vinsterna

Att använda mikrovågstorkning i stället för varmluftstorkning har flera fördelar. Det är en mer energieffektiv process med snabbare torktider och jämnare värmespridning. Vinsterna går att mäta både ekonomiskt och utifrån andra resursbesparingar.

Enligt ett räkneexempel som gjorts i studien kan ett medelstort sågverk öka sina årliga intäkter med drygt 26 miljoner kronor.

Det baseras bland annat på att mer trävara, även av högre kvalitet, kan produceras från samma mängd råvara när mikrovågstekniken används. Träet krymper inte lika mycket som vid konventionell varmluftstorkning, och ökad kvalitet i slutprodukten gör att man inte behöver kapa av lika stora delar av brädornas ändar.

Frigör biomassa till andra syften

Mikrovågstekniken bygger på en digitaliserad torkprocess i vilken sensorer, instrument och övriga komponenter kopplas samman på ett sätt som ökar möjligheterna att utnyttja processens data för att finjustera torkningen.

Processen är elektrifierad vilket innebär att sågverken kan fasa ut förbränningen av biomassa och övergå till förnybara energikällor som sol- och vindkraft för virkestorkningen. Den biomassa som inte längre förbränns för att värma upp luften i konventionella virkestorkar kan i stället användas som råvara för att tillverka mer långlivade produkter.

Mer information

I den här studien har teknikföretaget Combitech och skogsbolagen Holmen och SCA medverkat.

MicroDri AB utvecklar för närvarande en demoanläggning (förserieenhet) som förväntas vara klar under 2024 för att testas i industrin. Resultat kommer att granskas av en tredje part och publiceras för att marknaden ska kunna ta del av det. Efter det vill bolaget förverkliga planen med en fullskalig tork.

Vill du veta mer? Här finns slutrapporten och information om hur du kommer i kontakt med MicroDri AB.

Bio+ handlar lika mycket om forskning som om biobaserade innovationer. Därför finansierar programmet utveckling av affärsidéer som bidrar till ett biobaserat och hållbart samhälle. Denna studie är exempel på just det. Andra affärsidéutvecklingsprojekt kan du hitta här.