Standardisering av fasta bränslen

Inom projektet utvecklas standarder för fasta bränslen.

SIS/TK 412 Fasta bränslen är referensforum för svensk medverkan i regionalt och internationellt arbete med standardisering (CEN och ISO) inom fasta biobränslen och fasta återvunna bränslen (SRF). Sverige ansvarar för den europeiska tekniska kommittén Solid Biofuels (CEN/TC 335) och den internationella kommittén Solid Biofuels (ISO/TC 238), tillsammans med tre arbetsgrupper:

  • ISO/TC 238/WG7 Säkerhet inom biobränslen
  • ISO/TC 300/WG 2 Specifikationer och klassning av SRF
  • ISO/TC 300/WG 6 Säkerhet inom SRF

Viss del av standardiseringen sker på mandat från EU. Vidare tas svenska standarder för provningsmetoder fram.

Standardisering av bränslen gör handel och användning enklare och bidrar till en effektiv och klimat-smart energiförsörjning.

Katarina Timåker

SIS Svenska institutet för standarder

e-mail icon

katarina.timaker@sis.se

Projektinformation

Deltagare

SIS, Svenska institutet för standarder

Tidplan

Januari 2022 - december 2024

Total projektkostnad

4 492 050 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2021-00312