Överblicka alla projekt och innovationskluster i Bio+

2023-09-28

Här kan du ladda ner en PDF av den broschyr som trycktes för programkonferensen Bio+2023 i september 2023. I den presenteras samtliga forskningsprojekt, affärsidéprojekt och innovationskluster, några avslutade men de flesta pågående, vid tidpunkten för konferensen.

Vill du ha ett tryckt exemplar? Kontakta oss – vi skickar gärna!