Effekterna av biokol utforskas i svenska jordbruksmarker

2023-10-13

Intresset för att använda biokol för kolinbindning och markbördighet har blivit allt större. Men ett stort hinder för biokolmarknadens utveckling är den begränsade kunskapen om olika biokols stabilitet, det vill säga deras kolsänkepotential, över längre tid.

Sedan starten av 2022 finansieras projektet Validering av biokols stabilitet – mot en ny kunskaps- och trovärdighetsnivå inom Bio+programmet. I det genomförs fältförsök, inkubationsförsök och ny analys av befintliga forskningsdata för att stärka kunskapsbasen och bidra till långa mätserier som vi kan använda för att förstå mer om och hur vi kan använda biokol här i Sverige.

Här kan du läsa mer om projektet i en nyhet publicerad av SLU.

Fotot är en drönarbild över försöksplatsen där ett biokolets effekter i svenska jordbruksmarker nu ska undersökas. De svarta rektangulära ytorna är biokol. Fotograf: Örjan Berglund, SLU.