Plast, betongbläck och näringsämnen i nystartade Bio+projekt

2023-11-07

Mellan oktober och januari startar de tio nya Bio+projekt som senast beviljats finansiering. Samtliga pågår till december 2024.

Under drygt ett års tid kommer dessa projekt bland annat att fokusera på biobaserad plast och “betongbläck”, och undersöka cirkularitet när det kommer till exempelvis näringsämnen och kemikalier. Tillsammans bidrar de till den stora spännvidd av projekt som redan pågår inom programmet.

Här är hela listan på de nya projekten. Klicka på titlarna för att läsa mer.

Nyfiken på andra projekt inom Bio+? Här kan du se samtliga projekt i programmet och söka bland dem för att hitta det just du är intresserad av.