Biogasens ändrade spelplan under lupp

2023-02-10

Projektet Biogasscenarier handlar om närtidsscenarier för utveckling av den svenska biogassektorn med en planerad ökning av den inhemska produktionen. Drygt två månader efter att projektets ansökan hade beviljats invaderade Ryssland Ukraina. Det ändrade spelreglerna på gasmarknaden markant, något som man sett tydligt i arbetet med projektet.

– Vi har noterat en väsentlig ökning av ansökningar om Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet för olika biogassatsningar. Marknaden har tydligt ändrat karaktär under året som gått efter den ryska invasionen.

Det säger projektledare Thomas Magnusson vid Linköpings universitet, som tidigare arbetat med studier om marknadsutvecklingen för biogas i Sverige inom ramen för Biogas Research Center. Det har underlättat när det gäller jämförelser bakåt i tiden.

Komplexa mekanismer styr marknaden

Thomas Magnusson berättar att nästan all svenskproducerad biometan, det vill säga uppgraderad biogas, hittills använts som fordonsbränsle för att ersätta diesel eller bensin. Skälet till det har i mångt och mycket varit riktade subventioner.

I och med bristen på naturgas ser han dock att intresset för biometan som substitut för naturgas i industriella processer har ökat. Dessutom har ökade elpriser gjort det mer intressant att använda biogas för kraftgenerering.

– Det vi ser vi framför oss nu är en större diversitet i användningen och en mer efterfrågestyrd marknad. Men marknadsutvecklingen under det senaste året har också visat hur svårt det är att göra prognoser.

Med en samverkansansats i projektet vill Thomas Magnusson och projektdeltagarna studera komplementaritet och konkurrens på marknaden. Genom att gemensamt utveckla och analysera scenarier är det möjligt för nyckelintressenter att visa på beroenden och skapa alternativa framtidsbilder som stödjer strategiskt beslutsfattande rörande biogasproduktion och biogasanvändning.

Kontakta gärna Thomas Magnusson om du vill veta mer. Hans kontaktuppgifter finns här. Projektet pågår till december 2025.