Biogasscenarier

Biogas är förknippat med flera nyttor som kan stödja en omställning mot en cirkulär ekonomi med minskad klimatpåverkan. Den statliga offentliga utredningen SOU 2019:63 har därför föreslagit en femfaldig ökning av den svenska biogasproduktionen, från dagens 2 TWh till 10 TWh fram till 2030.

Detta projekt syftar till att stödja nyckelintressenter i strategiskt beslutsfattande om engagemang för att möjliggöra denna tänkta tillväxt. Projektet bygger på en samverkansansats för att studera komplementaritet, konkurrens och ömsesidiga beroenden. Det engagerar intressenter i gemensam utveckling och analys av sociotekniska scenarier för produktion, distribution och användning av biogas i Sverige.

Scenarierna kommer att fokusera på interaktioner mellan offentliga och privata aktörer, på nödvändiga initiativ och politiska styrmedel. Intressenternas engagemang i projektet kommer att hjälpa dem att förstå och bedöma sin egen roll i ett växande biogasekosystem.

t

Thomas Hans-Martin Magnusson

Linköpings universitet

e-mail icon

thomas.magnusson@liu.se

Projektinformation

Deltagare

Linköpings Universitet

Tidplan

Januari 2022 – december 2025

Total projektkostnad

6 045 405 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2021-00098