Innovationskluster kan stärka din ansökan med rätt aktörer – del 1

2023-04-28

För närvarande finns flera öppna utlysningar på bioområdet. Planerar ni att söka stöd till ett forsknings- och innovationsprojekt? Innovationsklustrena inom Bio+ kan hjälpa till att matcha er med aktörer på rätt område.

I utlysningen Bidra med kunskap om uppbyggnaden av hållbara och biobaserade värdekedjor beskrivs hur sökande projekt gärna får ske i samverkan med möjliga aktörer i värdekedjan samt eventuella teknikleverantörer för aktuella processer, om tillämpligt.

Här beskriver tre innovationskluster kort sitt arbete och hur de kan hjälpa sökande i processen. Läs mer och hitta kontaktuppgifter via länkarna i texten.

Innovationskluster Gröna kolatomer

Vem är du som leder klustrets verksamhet?

– Mikael Karlsson, jag jobbar på Energiforsk, framför allt med frågor kring termisk energiomvandling.

Vad gör ni?

– Vi sammanför alla de aktörer, företag, forskare, organisationer och myndigheter som behöver samarbeta tvärsektoriellt såväl som tvärdisciplinärt för att skapa en resurseffektiv och cirkulär värdekedja av kolatomer från biomassa.

Vad kan ni hjälpa till med i utlysningen?

– Vi kommer att ha ett stort antal medlemmar i hela värdekedjan, från stora koncerner till små techbolag såväl som akademiker och konsulter. I det nätverket finns det goda möjligheter att hitta partners till ansökningar och projekt.

Berätta om något spännande ni gjort eller har på gång!

– Vårt kluster är alldeles nystartat. Vi genomför vår första utåtriktade aktivitet den 10 maj – ett webbiniarium om tillverkning av kolväten från koldioxid.

Kontakta klustret


Mikael Karlsson, Gröna kolatomer
Dag Forsén, GIVE
Jennifer Cronborn, BioBas30

Innovationsnätverket GIVE – Gröna elektriska energiinnovationer

Vem är du som leder klustrets verksamhet?

– Dag Forsén, jag är projektledare på Norrköping Science Park.

Vad gör ni?

– Vi arbetar för att främja användning av organiska och biobaserade material inom elektronik, batterier och solceller. På så sätt främjas innovation, hållbar tillväxt och formering av nya aktörskonstellationer. Vi vill inspirera företag och individer att överväga dessa resurser för att förbättra teknikens prestanda och vår planets hälsa.

Vad kan ni hjälpa till med i utlysningen?

– Att sprida utlysningen till potentiella projektkandidater samt förmedla kontakter med relevanta företag och branschorganisationer inom vårt område.

Berätta om något spännande ni gjort eller har på gång!

– Vi har varit med i ett givande och lärorikt program för klusterledning med ett tiotal andra kluster i Östergötland. Ett event om hållbar solel som vi anordnade har gett ringar på vattnet i form av uppmärksamhet och nya aktörskonstellationer. Men det som utvecklat oss mest är en kontinuerlig dialog med intressenter i alla delar av värdekedjorna som ökat förståelsen för potential och hinder för en mer hållbar framställning av elektronik, batterier och solceller.

Kontakta klustret


BioBas30 – Innovationskluster för en biobaserad bygg- och anläggningssektor 2030

Vem är du som leder klustrets verksamhet?

– Jennifer Cronborn, jag arbetar som kanslichef och kunskapssamordnare på LFM30 – Lokal Färdplan Malmö.

Vad gör ni?

– Tillsammans med våra 200 medlemsföretag inom LFM30 utvecklar vi pilotprojekt som utforskar användningen av biobaserade material inom bygg- och anläggningssektorn. Vi anordnar en rad aktiviteter för att främja kunskapsutveckling på området.

Vad kan ni hjälpa till med i utlysningen?

– Vi kan erbjuda ett starkt nätverk av aktörer som är engagerade i hållbar stadsbyggnad, tillsammans med våra akademiska partners. Vi har en gedigen erfarenhet av pilotverksamhet, som är kärnan i det vi gör, och strävar efter att fortsätta utveckla detta område i samarbete med producenter och byggherrar.

Berätta om något spännande ni gjort eller har på gång!

– Vi är stolta över att ha initierat och genomfört flera framgångsrika aktiviteter. I höstas arrangerade vi två nationella evenemang med fokus på trädbyggnation och betong, och i början av 2023 drog vi igång ett Byggherreforum. I det har över 46 byggherrar förbundit sig att starta ett klimatneutralt projekt före 2025.

Kontakta klustret