Innovationsnätverket GIVE – Gröna elektriska energiinnovationer

Innovationsnätverket Gröna elektriska energiinnovationer (GIVE) ska i samverkan med andra aktörer utforma och etablera ett nytt världsledande kluster med syfte att stimulera och accelerera användningen av och företagandet inom gröna organiska elektriska energisystem.

Innovationsnätverket GIVE etableras för att tvärsektoriellt och tvärdisciplinärt samla och koppla aktörer, sprida kunskap samt möjliggöra nya hållbara innovativa energilösningar med ökad samhällsnytta baserade på organiska elektriska material.

Nätverket ska bidra till att nya samarbeten bildas för att identifiera utmaningar, nya möjligheter, värde- och produktionskedjor och för att stärka Sveriges världsledande position inom detta viktiga teknikområde.

Nätverksledaren initierar, faciliterar och katalyserar nätverket tillsammans med deltagande företag och behovsägare. Samverkan med närliggande och kompletterande initiativ, nätverk och kluster är en viktig pusselbit för att nå nätverkets mål.

Läs mer om innovationsklustret här.

Ledning och koordinering
Norrköping Science Park

Kontaktperson
Dag Forsén
dag.forsen@nosp.se

Tidplan
Januari 2022 – december 2024

Total projektkostnad
4 000 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer
2021-00292