Innovationsnätverket GIVE – Gröna elektriska energiinnovationer

Innovationsnätverket Gröna elektriska energiinnovationer (GIVE) handlar att i samverkan med andra aktörer utforma och etablerar ett nytt världsledande kluster med syftet att stimulera och accelerera användningen och företagandet inom gröna organiska elektriska energisystem.

Innovationsnätverket GIVE etableras för att tvärsektoriellt och tvärdisciplinärt samla och koppla aktörer, sprida kunskap samt möjliggöra nya hållbara innovativa energilösningar med ökad samhällsnytta baserade på organiska elektriska material. Vidare ska nätverket bidra till att nya samarbeten bildas för att identifiera utmaningar, nya möjligheter, värde- och produktionskedjor samt och stärka Sveriges världsledande position inom detta viktiga teknikområde. Vi som nätverksledare initierar, faciliterar och katalyserar nätverket men det är även företagen och behovsägarna som praktiskt arbetar med nätverket. Samverkan med närliggande och kompletterande initiativ, nätverk och kluster är en viktig pusselbit för att nå ovanstående mål.

Ledning och koordinering
Norrköping Science Park

Projektledare
Dag Forsén

Tidplan
Januari 2022 – december 2024

Total Projektkostnad
4 000 000 kr

Energimyndighetens projektnummer
2021-00292