Innovationsklustret BioBas30

BioBas30 ska utgöra ett tvärsektoriellt samarbete som stimulerar ökad kunskap i utveckling och nyttjande av biobaserade lösningar, innovationer och inom bygg- och anläggningssektorns hela värdekedja från råvara, material, produktion, drift-, energi- och värmeförsörjning till återbruk i samspel med ett hållbart energisystem.

Målet är att i en öppen nationell medlemsfinansierad struktur bygga kunskap, utveckla, demonstrera och kommersialisera biobaserade lösningar, värdekedjor i samspel med energisystemet och effektfulla styrmedel och policys som kan styra mot klimatmålen.

Klustret byggs som ett spår inom Lokal färdplan Malmö och de 170 privata/offentliga medlemmar varav 38 byggherrar har utlovat minst varsitt klimatneutralt bygg-/ anläggningsprojekt till 2030.

Ledning och koordinering
Lokal färdplan Malmö 2030 Ekonomisk förening

Kontaktperson
Emma Troedsson
emma.troedsson@lfm30.se

Tidplan
Januari 2022 – december 2024

Total projektkostnad
4 981 600 SEK

Energimyndighetens projektnummer
2021-00288