Två nya utlysningar om stöd till projekt på bioområdet

2023-04-06

En omfattande användning av biomassa och bioenergi är en av hörnstenarna i förverkligandet av Sveriges energi- och klimatpolitiska mål och omställningen av energisystemen bort från fossilberoende.

Idag ökar användningen av biomassa till olika material, produkter och bränslen. Samtidigt vet vi att biomassa och bioenergi är en begränsad resurs. Därför behövs mer kunskap och kompetens för hur man på ett hållbart sätt bygger upp konkurrenskraftiga försörjnings- och värdekedjor som har sin utgångspunkt i bioråvaror.

Nu finns chansen att bidra till detta genom två nya utlysningar:

  • Bidra med analyser och synteser inom bioområdet. Utlysta medel är ca 15 miljoner kronor och enskilda projekt kan ansöka om maximalt 1,5 miljoner kronor i stöd. Läs mer här.
  • Bidra med kunskap om uppbyggnaden av hållbara och biobaserade värdekedjor. Utlysta medel är ca 70 miljoner kronor och stödet riktar sig till både forsknings- och innovationsprojekt. Läs mer här.

För båda utlysningarna anordnas ett digitalt informationstillfälle den 28 april för dig som är intresserad av att söka medel.