Fem nya Bio+projekt ska accelerera flygets omställning

2024-03-22

Teknik, system och mindre demonstrationer – dessa områden inkluderades i utlysningen Fossilfritt flyg för framtiden som Energimyndigheten lanserade förra året.

Av tio beviljade projekt fick hälften finansiering inom Bio+programmet. Två av dem går ut på att tekniskt och strategiskt förbättra produktionsprocesser för hållbara flygbränslen.

Ett projekt ska utarbeta scenarier för hur mycket tillförsel av olika bränslen kan minska flygets klimatpåverkan så kostnadseffektivt som möjligt, och undersöka i vilken grad scenarierna kan förverkligas med olika styrmedel.

Modellering av grön regional kollektivtrafik med flyg i norra Sverige ska utföras i ett projekt, och ytterligare ett annat ska vidareutveckla en kraftfull drönare som kan ersätta fossildrivna maskiner i skogsbruket.

Projekten beskrivs mer utförligt här: