Fossilfri multikopter för tunga lyft

Drönare har under de senaste åren slagit igenom och används inom en mängd olika tillämpningar i samhället. Det saknas dock kraftfulla fossilfria drönare som kan ersätta maskiner. Dessa skulle till exempel hjälpa skogsindustrin att nå målet med ett fossilfritt skogsbruk år 2030.

Det här projektet syftar till att utveckla en drönare som ska kunna ta 500 kg nyttolast. Det finns redan en design för drönaren, som också kallas för multikopter, och för närvarande genomförs hållfasthetstester på komponenter. Studier kring generering och lagring av el har initierats, liksom studier av byte av batterier på farkosten.

Systemet med multikoptern kommer att inriktas på spridning av aska och gödning samt för transport av träd och plantor. I skogsbruket kan den här typen av arbete från luften spara stora värden. Det fossilfria systemet kan också användas i en mängd andra sammanhang där behovet av tunga lyft är stort.

Mikael Hult

GI Lift AB

e-mail icon

mikael.hult@gilift.se

Projektinformation

Deltagare

GI LIft AB

Tidplan

Januari 2024 - december 2026

Total projektkostnad

20 300 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01492