FUSE – Ihopkoppling av C6-furaner som är hållbara från C5-biobaserade värdekedjor genom bioelektrokemi och CO2

Huvudmålet med detta projekt är att generera kunskap och grön teknik för att möjliggöra framställning av hållbara furanbaserade plattformskemikalier genom biobaserade värdekedjor med hjälp av bioelektrokemi och CO2.

Furaner utgör topp-30 bland förnybara byggstenar, men gröna valoriseringsmetoder för att producera dem saknas. Dagens furanproduktion bygger i huvudsak på cellulosa i processer som ställer krav på höga temperaturer och som är beroende av hård kemisk- och metallkatalys.

Projektet FUSE kommer att designa verkligt hållbara biobaserade valoriseringsvägar för furanproduktion baserade på underutnyttjad biomassa, samtidigt som vi möjliggör assimilering av CO2 i slutprodukten. Projektets elektrokemiska och enzymbaserade metoder (naturens katalysatorer) under milda förhållanden kommer att leda till negativa utsläpp av CO2, utan att giftigt eller skadligt avfall genereras. Metoderna kommer att ha stor energibesparingspotential eftersom fossilbaserad syntes ersätts med hållbar tillverkning.

t

Per-Olof Syrén

KTH

e-mail icon

per-olof.syren@biotech.kth.se

Projektinformation

Deltagare

KTH
EnginZyme AB
RISE Processum
IVL Svenska Miljöinstitutet

Tidplan

December 2023 - december 2027

Total projektkostnad

7 092 038 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01071