Mönsterbrytande försök för effektivisering av bioaska som hållbar resurs

Det här projektet syftar till att effektivisera återförsel av biogena askor till skogsmark, men även att studera hur olika askors transformation påverkar deras växttillgänglighet.

I arbetet ingår att generera ny unik kunskap från mönsterbrytande fältförsök med dels forcerad utlakning, dels ny spridningsteknik som möjliggör användning även av bränd eller släckt aska vid sidan av härdad aska. Möjligheterna att använda kalium från släckt aska studeras för att integrera andra delar av energisystemet, till exempel infångning av koldioxid inom bio-CCS (Carbon Capture and Storage) eller e-bränslen samt avancerade funktionella kolmaterial för batterier. Ambitionen är att utveckla innovativ och kostnadsbesparande teknik för förenklad behandling och spridning av aska samt nyttjande av tomma returtransporter i skogen.

Mikael Thyrel

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

e-mail icon

mikael.thyrel@slu.se

Projektinformation

Deltagare

SLU
Umeå Energi
Holmen AB

Tidplan

December 2023 - december 2027

Total projektkostnad

6 872 162 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01080