Energieffektivare virkestorkning vid sågverken

Torkningen av sågat virke vid sågverken leder till hög energiförbrukning liksom till kvalitetsförluster, begränsning av produktionskapaciteten och höga kostnader för utrustning och personal. Industrin har under lång tid förbättrat torkprocesserna men utan att nå ett dramatiskt genombrott.

Det här projektet avser att skapa underlag för ett sådant genombrott genom världsledande mätteknik i kombination med datasimulering och modellering av torkningens inverkan på trämaterialet.

Projektet avser ta fram nya torkprocesser där de nya mät- och analysmetoderna möjliggör bättre anpassning till trämaterialet och minskad värmeförbrukning genom reducerat behov av ventilation samtidigt som elförbrukningen till fläktarna reduceras genom kortare processtider.

Bättre anpassning av torkprocessen till råvaran minimerar skador på virket och ökar utbytet i högre värdeklasser. Kortare processtider ökar produktionskapaciteten i befintliga anläggningar och frigör biobränsle för andra ändamål än torkning.

Dick Sandberg

Luleå tekniska universitet

e-mail icon

dick.sandberg@ltu.se

Projektinformation

Deltagare

LTU
SETRA Group AB
SCA Wood AB
Arbio AB
Skogsägarna Norra Skog

Tidplan

November 2022 - oktober 2025

Total projektkostnad

18 269 943 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00566