Energimyndigheten beviljar stöd till Votion Biorefinery AB

2022-05-12

Första projektet beviljat i Bio+ nya utlysning

Energimyndigheten har beviljat det första stödet i utlysningen Har du en affärsidé som bidrar till ett biobaserat och hållbart samhälle?  Utlysningen fungerar som ett startskott och hjälper företag att snabbare komma ur startgroparna. Där kan ni söka stöd för att skaffa er ett brett beslutsunderlag för att underlätta vägen fram till kommersialisering. Det är möjligt att söka stöd fram till 31 maj.

Affärsidén ska ha potential att bidra till energi- och klimatomställningen som gör Sverige fossilfritt. Den ska även ha potential till att öka försörjningstryggheten av energi. Energimyndigheten prioriterar även projekt som analyserar villkoren för att utveckla affärsmodellen, en ny värdekedja eller väsentligt förbättrar resurs- och energieffektiviteten i en befintlig värdekedja anpassad för biobaserade, cirkulära flöden.

Stödet till Votions Biorefinery AB ges för att ta fram beslutsunderlag för en framtida kommersialisering av ett storskaligt bioraffinaderi. Votions Biorefinerys AB:s ambition är att ha en fullskaleanläggning i drift 2028 med en kapacitet på 200 000 – 500 000 ton biodrivmedel årligen.

I projektet ingår att genomföra grundliga analyser av konceptens starka och svaga sidor, möjligheter och risker, samt identifiering av resurser som krävs för genomförandet.

Projektet pågår mellan 1 augusti 2022 och 31 januari 2023.

För mer information om utlysningen läs mer här