CCUS, vätgas och förnybara bränslen i temafokus för EU-utlysning i höst

2023-05-04

Clean Energy Transition Partnership (CETP) är en ny satsning inom EU:s ramprogram Horisont Europa för forskning och innovation. Den första utlysningen genomfördes 2022 (läs om den här) och ansökningarna är nu i bedömningsfas. Beviljade projekt beräknas starta under hösten 2023.

Svenska deltagare kan få stöd av Energimyndigheten för projekt inom ramarna för Bio+, vars projektområden främst ligger inom temaområde TRI3 som handlar om avskiljning, lagring och användning av koldioxid (CCUS, Carbon capture utilization and storage), vätgas och förnybara bränslen.

I september 2023 öppnar den andra utlysningen inom CETP. Ett krav är att minst tre länder ska samarbeta i ett projekt. TRI3 anordnar ett digitalt informationstillfälle den 12 juni kl 13-14 då du får veta mer om utlysningen och villkoren. Här kan du läsa mer.

Besök webbplatsen för CETP för mer information om satsningen.

Foto: CET Partnership Website.