Green2Feed – hållbart djurfoder och biogas från gröna blad

Att bli en bioekonomi på riktigt – hur löser vi frågor om hållbart proteinfoder och förnybar energi?

För att kraftigt kunna öka produktionen av biogas som kan ersätta fossila drivmedel behöver jordbruket leverera mycket biomassa utan att det påverkar livsmedels- och foderproduktionen. I stället för att röta grön biomassa som vallgräs, betblast och andra restprodukter direkt, ska Green2Feed först extrahera växtprotein som kan användas som foder för till exempel grisar och kor.

Den gröna biomassan delas i fraktioner som kan användas som proteinrik foderkomponent, medan andra delar fungerar bättre som råvara till biogasproduktion. Denna kombinerade produktion möjliggör att ersätta fossila drivmedel och till exempel importerat sojaprotein, där vi inte kan kontrollera produktionens hållbarhet. De ekologiska fotavtrycken från Green2Feed-processen förväntas bli mycket lägre än från produkterna som ersätts, då även växtnäring och organisk kol kan återföras till odlingsmark i form av rötrester.

Porträtt på Thomas Pradet

Thomas Prade

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU

e-mail icon

thomas.prade@slu.se

Projektinformation

Deltagare

SLU
Skånes Kommuner
Gasum AB
Lantmännen ek för
Svenska Foder AB

Tidplan

Januari 2022 – december 2025

Total projektkostnad

5 865 581 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2021-00080