Green2Feed – Hållbart djurfoder och biogas från gröna blad

Att bli en bioekonomi på riktigt – hur löser vi frågor om hållbart proteinfoder och förnybar energi?

För att kraftigt öka biogasproduktionen som kan ersätta fossila drivmedel, behövs mycket biomassa som jordbruket kan leverera utan att påverka livsmedels-och foderproduktionen. Men istället för att röta grön biomassa som vallgräs, betblast och andra restprodukter direkt, ska Green2Feed först extrahera växtprotein som kan användas som foder för till exempel grisar och kor.

Den gröna biomassan delas i olika fraktioner som kan användas som proteinrik foderkomponent, medan andra delar fungerar bättre som råvara till biogasproduktion. Denna kombinerade produktion möjliggör att ersätta fossila drivmedel och till exempel importerat sojaprotein, där vi inte kan kontrollera produktionens hållbarhet. De ekologiska fotavtrycken från Green2Feed-processen förväntas bli mycket lägre än från produkterna som ersätts, då även växtnäring och organisk kol kan återföras till odlingsmark i form av rötrest.

I november 2022 gjordes en studieresa till Danmark med besök hos företag, biogasanläggning och forskningscenter. Här finns en summering av besöket med länkar till presentationer och artiklar.

Thomas Prade

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU

e-mail icon

thomas.prade@slu.se

phone icon

Porträtt på Thomas Pradet

Projektinformation

Deltagare

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU
Skånes Kommuner
Gasum AB
Lantmännen ek för
Svenska Foder Aktiebolag

Tidplan

Januari 2022 – december 2025

Total projektkostnad

5 865 581 kr

Energimyndighetens projektnummer

2021-00080