Studieresa till Danmark gav kunskapsutbyte om grönt protein

2022-12-16

Bio+projektet Green2Feed handlar om att utvinna protein ur inhemsk grön biomassa innan den rötas till biogas. Proteinet kan bli djurfoder och ersätta importerat sojaprotein vars hållbarhet är svårare att kontrollera. Därmed förväntas de ekologiska fotavtrycken bli mycket lägre än från produkterna som ersätts. Det beror också på att rötresten från processens sista steg kan återföras som näring till odlingsmarken.

I november gjorde ett tjugotal deltagare från projektet studiebesök i Danmark. Biogasföretaget Nature Energy, Midtfyns biogasanläggning och Aarhus universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi i Foulum utgjorde stopp på resan. Det finns flera likheter mellan bioraffinaderiet på centret i Foulum och SLU:s växtproteinfabrik i Alnarp där proteinjuice extraheras i projektet Green2Feed. Den danska anläggningen är dock större och har varit i drift längre.

Deltagarna vid studieresan kom från akademin, företag och lantbruket. Resan arrangerades i samarbete mellan SLU Alnarp, SLU Partnerskap Alnarp och Biogas Syd, Skånes Kommuner.

Här kan du läsa en summering av besöken.