Projekt

Här hittar du alla projekt som som finansieras inom Bio+programmet.

Incheckning: fukthalt radiovågsbaserad ankomstmätning av rundvirkes- och flisbilar

Fukthalten hos flis samt bränsle- och massaved är viktig både för logistiken och de industriella processerna. Dagens metoder för att mäta fukthalt hos flis är långsamma, och metoderna för att mäta fukthalt hos rundved är…

Projektledare: Kari Hyll

Pågående

Utveckling av processdiagnostik för ökad prestanda vid termisk omvandling av biomassa

Det övergripande målet är att möjliggöra förbättrad elverkningsgrad i för nya och befintliga biobaserad kraftvärmeverk samt att undersöka potentiellt förbättrad elverkningsgrad där en bio-och avfallspanna arbetar i serie. Problemet som rent biomassabaserade kraftvärmeanläggningar ställs inför…

Projektledare: Klas Andersson

Pågående

Utveckling av affärsidéer för kommersialisering av Votions biobaserade lösningar och värdekedjor

Genomförbarhetsstudie för att ge fokusområden för Votions pilotprojekt, samt kommersialiseringen av koncepten under utveckling. Aktiviteterna som prioriteras är därför grundliga analyser av projektens och teknologiernas starka och svaga sidor, möjligheter och risker, samt identifiering av resurser…

Projektledare: Anders Edling Hultgren

Pågående

Biobaserad värmeöverföringsvätska

Biobase Sweden AB är ett svenskt start up-företag som sedan 2019 utvecklar helt nya typer av patenterbara, biobaserade kemikalier. Kemikalierna kan ersätta fossilbaserade produkter med stor negativ klimatpåverkan som används inom många industrier. I detta…

Projektledare: Per Wiklund

Pågående

Utvärdering av industriell symbios mellan vattenbruk och vätgasanläggning i Alby

I den nya industriparken Alby i Ånge kommun planerar Big Akwa att bygga en storskalig landbaserad fiskodling som ska drivas i symbios med den vätgasfabrik, baserad på lokalt producerad grön el, som brittiska RES planerar…

Projektledare: Elena Petukhovskaya

Pågående

FOUNDATIONS

Behovet av lokal, planeringsbar, förnybar energi har ökat dramatiskt. Beroendet av fossila bränslen hotar tryggheten i energiförsörjningen, orsakar klimatförändringar och är dyr. Den kraftiga tillväxten av intermittenta förnybara energikällor kan effektivt kompletteras med BTC-tekniken (Biomass-fired…

Projektledare: Michael Bartlett

Pågående

Resurseffektiv förädling av restström i anslutning till tillverkning av kortfibermassa

Björkbark innehåller en mängd olika komponenter med olika egenskaper och karaktär. Alla dessa är intressanta som grund för att utveckla nya biobaserade material. Reselo har tagit fram en process för skapa ett gummimaterial, Reselo Rubber,…

Projektledare: Josefin Larsson

Pågående

Förstudie till projekt med syfte att kommersialisera en industriell torkprocess baserad på mikrovågsteknik

Projektet undersöker förutsättningar för en anläggning där virket torkas i ett kontinuerligt flöde och information om varje individ används för att anpassa, optimera och effektivisera processen. Det kontinuerliga flödet möjliggörs genom att använda mikrovågsteknik kombinerat…

Projektledare: Viktor Borén

Pågående

Beslutsunderlag för kommersiella anläggningar för OFS hållbara drivmedel

Organofuel Sweden AB arbetar med kommersialisering av en ny, innovativ och hållbar omvandlingsprocess för biodrivmedelsproduktion för vägtrafik och flyg. Teknologin konverterar billiga bio-alkoholer (etanol, metanol) från skogs- och/eller jordbruksprocesser till SAF (hållbart flygbränsle), bio-bensin och…

Projektledare: Erik Nelsson

Pågående