Projekt

Här finns alla projekt som finansieras inom Bio+programmet.

Utveckling av biohållbart bindemedel för batterielektrodtillverkning

Bindemedel av polyvinylidenfluorid (PVDF) utgör cirka 2-3 procent av elektrodens massa i ett litiumjonbatteri (Lithium Ion Battery, LIB) och är avgörande för…

Projektledare: Jinhua Sun

Pågående

Ett bioraffinaderi för insekter som en strategi för att låsa upp närings- och energipotentialen i samlokaliserade industriella sidoströmmar av lignocellulosa (UNLOCK)

Det här projektet syftar till att nå EU:s förnybartdirektiv RED II (Renewable Energy Directive) genom att omvandla bryggerirester (BSG) till avancerade biobränslen…

Projektledare: Paul Christakopoulos

Pågående

Hållbar produktion av aromatiska föreningar och grön vätgas från lignin

Aromatiska föreningar framställs via flerstegsprocesser från fossilbaserade råvaror och 96 procent av dagens vätgas produceras från fossila bränslen. Att producera grön vätgas…

Projektledare: Xiaoyan Ji

Pågående

Odling av hållbar energi och ett stärkt svenskt jordbruk genom en ny oljegröda

Projektet är ett första viktigt steg i att utveckla en helt ny, biobaserad värdekedja för förnybara bränslen och protein i Sverige. Forskare…

Projektledare: Cecilia Hammenhag

Pågående

Vilka barriärer finns idag för cirkulärt och hållbart nyttjande av mikro- och makronäringsämnen i biobaserade värdekedjor?

Den ökande efterfrågan på hållbart producerad biomassa för olika produkter ställer allt högre krav på cirkulärt nyttjande av både mikro- och makronäringsämnen….

Projektledare: Nils Skoglund

Pågående

Öka klimatfördelarna med bioenergi genom att inkludera alternativkostnaden för koldioxid för biomassa i energisystemmodeller

Bioenergi är en central del för att nå ambitiösa klimatmål på energiområdet. Bioenergi riskerar dock även att orsaka växthusgasutsläpp på grund av…

Projektledare: Lina Reichenberg

Pågående

Klassificering och hållbarhetskriterier för förnybara drivmedel i EU – vad gäller egentligen?

I syfte att bidra till en ökad användning hållbara bränslen har EU infört förnybartdirektivet (RED). För att säkerställa att bränslen är hållbara…

Projektledare: Karin Pettersson

Pågående

Kol- och klimateffektiv användning av biogent avfall för cirkulära kemikalier

I Sverige förbränns årligen ca 7 miljoner ton avfall för energiåtervinning. Mer än 60% av kolet tillgängligt i det avfallet är av…

Projektledare: Johan M Ahlström

Pågående

Potentialen hos ett biobaserat “betongbläck” för hållbar 3D-utskrift: granskning och perspektiv

I den svenska regeringens klimathandlingsplan för 2019 understryks behovet av att skapa en gemensam förståelse för övergången till bioekonomi och kunskap om…

Projektledare: Magdalena Rajczakowska

Pågående