Utveckla och förbereda kommersialisering av det ytaktiva ämnet natrium-suberin hydrolysat från industriell björkbark

Den cirkulära bioekonomin är inriktad på en hållbar och resurseffektiv användning av biomassa som rester och avfall och att optimera dess värde över tid. Projektet skall utveckla och förbereda kommersialisering av det ytaktiva ämnet natrium-suberin hydrolysat. Natrium-suberin hydrolysat är en ny och unik ytaktiv biobaserad produkt, som framställs från restströmmen industriell björkbark, för användning inom i första hand kemisk tekniska produkter samt kosmetik. Industriell bark från sågverks-, massa- och pappersindustrin går idag huvudsakligen till energiåtervinning.

Fokus inom projektet blir, förutom de kommersiella förberedelserna, att utveckla och designa en kostnadseffektiv kommersiell process och att optimera de mest kritiska stegen. Processutmaningarna är framförallt dels utbytet av suberin hydrolysat vid reaktorsteget samt dels en effektiv separering av natrium-suberin hydrolysat från betulin och övrigt barkmaterial vid tryckfiltreringsteget. 

Peter Skagerlind

pSk earth adaption

t

Projektinformation

Deltagare

pSk earth adaption
Kemibolaget Bromma
Holmen Aktiebolag
KiiltoClean Oy
Orkla

Tidplan

Januari 2022 - december 2023

Total projektkostnad

5 940 000 kr

Energimyndighetens projektnummer

2021-00129