Resurseffektiv förädling av restström i anslutning till tillverkning av kortfibermassa

Björkbark innehåller en mängd olika komponenter med olika egenskaper och karaktär. Alla dessa är intressanta som grund för att utveckla nya biobaserade material.

Reselo har tagit fram en process för skapa ett gummimaterial, Reselo Rubber, som inte kompromissar med prestanda.

Det här projektet ska undersöka möjligheterna att sätta upp en produktionsanläggning i anslutning till tillgänglig infrastruktur vid ett befintligt bruk som producerar minst 20 000 ton björkbark årligen. Projektens kommer att behandla följande områden:

  • Kostnadseffektiv processdesign
  • Undersökning och utvärdering av värdekedjan
  • Positionering i förhållande till nuvarande och kommande lagar och regelverk
  • Lokal påverkan på samhälle och miljö

Projektets resultat förväntas ha mycket stor påverkan på företagets framtida strategi för kommersialiseringen, bland annat genom att bidra till en djupare förståelse för värdekedjans kostnadsdrivande komponenter och hur kunderbjudandet kan anpassas för en accelererad implementering av Reselo Rubber i slutproduktion.


Reselo i media

Reselo har synts i media vid ett flertal tillfällen. Här är ett urval av artiklar:


Projektet presenterades vid webbinariet “Vägen till kommersialisering av biobaserade innovationer” den 20 oktober 2023. Här kan du ta del av bilderna:

t

Josefin Larsson

Reselo AB

e-mail icon

josefin@reselo.se

Projektinformation

Deltagare

Reselo AB

Tidplan

September 2022 - augusti 2023

Total projektkostnad

1 000 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00601