Järnsand som bäddmaterial för fluidbäddförbränning

Det här projektet undersöker möjligheten att använda järnsand (granulerad slagg från kopparframställning) som bäddmaterial för fluidbäddförbränning.

Järnsand är en biprodukt med lågt ekonomiskt värde som genereras i stora mängder av företaget Boliden. Det består i huvudsak av järn- och kiseloxider. När järnsand används vid förbränning fungerar den som en så kallad syrebärare. Med det avses att materialet har förmågan att absorbera och släppa ifrån sig syre och på så vis fungera som en slags syrebuffert.

Syrebärare har påvisats kunna förbättra prestandan i existerande förbränningsanläggningar och konceptet kommersialiseras just nu av företaget Improbed.

Det långsiktiga målet med det här projektet är att möjliggöra substitution av kiselsand i förbränningsapplikationer med biprodukten järnsand. Detta skulle minska uttaget av jungfruliga mineraler, samt potentiellt minska kostnader och förbättra prestanda för existerande förbränningsanläggningar.

t

Magnus Rydén

Chalmers tekniska högskola

e-mail icon

magnus.ryden@chalmers.se

Projektinformation

Deltagare

Chalmers
Boliden Commercial AB
Improbed AB

Tidplan

November 2022 - juni 2024

Total projektkostnad

1 540 250 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00557