Hållbara flygbränslen från termokatalytisk uppgradering av lignin och ligninderivativ: utveckling av bioraffinaderikatalysatorer och reaktionssystem

Projektet syftar till att utveckla en kostnads- och resurseffektiv uppgraderingsteknologi för lignin. Det slutliga målet är att bidra till en hållbar framställning av förnybara flygbränslekomponenter, vilka idag framställs från fossila råvaror. Nya, billiga och effektiva bioraffinaderikatalysatorer kommer att designas, som ska överbrygga nuvarande tekniska barriärer såsom höga utbyten av fasta biprodukter och låga utbyten och dålig kvalitet på framställd ligninolja.

Vår strategi för katalysatordesign kommer att vara att dela upp processen i fyra reaktionssteg och utveckla effektiva katalysatorer för varje enskilt steg, för att sedan kombinera de önskade egenskaperna och designa ett katalysatorsystem som kan omvandla ligninmaterial effektivt i ett enda steg.

Förutom studier av katalysatoraktivitet kommer projektet också att innefatta grundlig karakterisering av de utvecklade katalysatorerna, uppskalning till kontinuerligt läge, processoptimering och studier av katalysatorstabilitet.

t

Linda Sandström

RISE Research Institutes of Sweden

e-mail icon

linda.sandstrom@ri.se

Projektinformation

Deltagare

RISE
Neste Oyj
Lunds universitet
Hulteberg Chemistry & Engineering AB
Ren Fuel K2B AB

Tidsplan

Januari 2023 - december 2025

Total projektkostnad

6 318 244 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00558