Incheckning: fukthalt – radiovågsbaserad ankomstmätning av rundvirkes- och flisbilar

Fukthalten hos flis samt bränsle- och massaved är viktig både för logistiken och de industriella processerna. Dagens metoder för att mäta fukthalt hos flis är långsamma, och metoderna för att mäta fukthalt hos rundved är så omständliga att de i princip inte används.

Projektet syftar till att utveckla metoder för snabb fukthaltsmätning av flis- och rundvirkesbilar. En ny utrustning ska utvecklas och utvärderas, och fysikaliska modeller utvecklas för mikrovågors interaktion med rundved. Den bredbandiga mikrovågsutrustning som utvecklas kan mäta genom hela virkeslass. Mätresultatet kommer därför att ha mycket bättre representativitet än de små prover som tas med dagens metoder.

Kännedomen om råvarans fukthalt ger material- och energieffektiva processer (materialblandning, avbarkning, kokning, förbränning), snabbare och rättvisare genomförande av virkesaffären, bättre underlag för logistik och lagring, samt på sikt en möjlighet att handla rundved baserat på torrvikt istället för volym.

Porträtt på Kari Hyll (hen)t

Kari Hyll

Skogforsk

e-mail icon

kari.hyll@skogforsk.se

Projektinformation

Deltagare

Skogforsk
Gävle Energi
Högskolan i Gävle
Radarbolaget i Gävle
Stora Enso Skog
Sveaskog Förvaltnings AB

Tidplan

Januari 2022 - december 2024

Total projektkostnad

4 918 644 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2021-00100