Snabbare mätning av fukthalt i stockar med mikrovågsantenner

2022-12-05

Att ta reda på fukthalten i flis, rundvirke och andra skogsråvaror har hittills krävt långsamma och omständliga metoder. Men att känna till den är viktigt både för transportlogistiken och för att göra processer som materialblandning, avbarkning, kokning och förbränning mer material- och energieffektiva.

Nu utvecklas tredje generationen (Gen3) av en snabb fuktmätare baserad på ultra-bredbandiga mikrovågsantenner. En motor som för mätaren mot lastbilen gör mätningen smidigare och fler virkestravar mäts simultant genom dubbla enheter.

För att få underlag till utvecklingen av fuktmätaren genomfördes tidigare i år mätningar med andra generationens mätare, både i fält (vid industri) och i labb. För båda typerna av mätningar gäller att det är bra att mäta vid så många olika fukthalter som möjligt, från mycket fuktigt till snustorrt virke.

Det är en utmaning att hantera alla förutsättningar som kan påverka fukthalten i olika sorters skogsråvara. I slutet av 2022 ska Gen3-mätaren installeras och mätningarna med den kommer att inledas.

Det här arbetet görs i Bio+projektet Incheckning: fukthalt radiovågsbaserad ankomstmätning av rundvirkes- och flisbilar, under projektledning av Skogforsk.

Läs mer om provmätningarna här.

Foto: Skogforsk.