Bio+ utökar portföljen med 21 nya projekt

2024-01-25

Som resultat av de senaste utlysningarna har Energimyndigheten beviljat finansiering till hela 21 nya Bio+projekt.

Detta innebär att Bio+programmet nu rymmer över 80 projekt som på olika sätt hjälper till att utveckla biobaserade lösningar och värdekedjor. Kunskap och kompetens om hur dessa bör samspela med varandra och med övriga energisystemet är ett av Bio+programmets tydligaste syften.

Klicka på titlarna i listan för att läsa mer om de nya projekten.