Stöd till nio nya biobaserade affärsidéer

2022-10-04

Nu startar nio nya projekt inom ramen för Bio+programmet.

Projekten handlar om att driva en affärsidé utifrån ett biobaserat koncept hela vägen mot kommersialisering och på så sätt bidra till att accelerera energi- och klimatomställningen och göra Sverige fossilfritt.

Finansieringen har också beviljats baserat på bedömningen att koncepten kan öka försörjningstryggheten av energi.

De nystartade projekten är

  • Utveckling av affärsidéer för kommersialisering av Votions biobaserade lösningar och värdekedjorläs mer
  • CelluXtreme – Genomförbarhetsstudie för uppskalning – läs mer
  • Biobaserad värmeöverföringsvätska – läs mer
  • Utvärdering av industriell symbios mellan vattenbruk och vätgasanläggning i Alby – läs mer
  • Foundations – läs mer
  • Resurseffektiv förädling av restström i anslutning till tillverkning av kortfibermassa – läs mer
  • Förstudie till projekt med syfte att kommersialisera en industriell torkprocess baserad på mikrovågsteknik – läs mer
  • Beslutsunderlag för kommersiella anläggningar för OFS hållbara drivmedel – läs mer
  • Paulownia – En ny möjlighet till energi- och klimatomställningen i Sverige – läs mer

Har ni en idé eller en innovation som kan påskynda omställningen till ett hållbart och biobaserat samhälle?

Ta chansen att söka stöd i nuvarande utlysning senast den 19 december.