Sök stöd för idéer som påskyndar hållbar omställning

2022-10-03

Har ni en idé eller en innovation som kan påskynda omställningen till ett hållbart och biobaserat samhälle?

I den här utlysningen ger Energimyndigheten stöd till projektidéer som har potential att bidra till omställningen. Ni kan söka stöd för att brett undersöka vilka möjligheter och hinder som finns för att er idé ska kunna bli verklighet.

Lämna in ansökan senast den 19 december för projekt som kan starta tidigast i mars 2023.

Den 21 oktober anordnas ett digitalt informationsmöte med tillfälle att ställa frågor.

Läs mer hos Energimyndigheten.