Så kan biobaserat trygga framtidens energi

2022-09-13

Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten, talade i konferensens inledning. Foto: Emmi Voogand, Chalmers Industriteknik.

Vårens händelseutveckling i Europa har fått oss att uppmärksamma vilken viktig roll den inhemska biobaserade energin spela kan för Sveriges försörjningstrygghet.

Biomassa i form av industriråvara och energikälla har en central position i Sveriges ekonomi och något som vi har god tillgång på. Utöver skogsråvaran finns potential för utveckling av biobaserade värdekedjor från jordbruk, hav och vatten, samt sido- och restströmmar från industrier och samhällen.

Den 8 september anordnades konferensen “Kraftsamling Sverige: Försörjningstrygghetens roll i omställningen” som fokuserade på vilka utmaningar och lösningar forskare, myndigheter, företag och samverkansaktörer ser med biobaserad energiförsörjning, och hur vi kan kraftsamla i frågan för att accelerera energi- och klimatomställningen.

Nedan hittar du tillgängliggjorda presentationsbilder från konferensen. Här kan du se ett komplett program.

 • Forskning och reflektioner kring programutformning från ett transitions- och innovationsperspektiv – PDF
  Eugenia Perez Vico, universitetslektor Högskolan i Halmstad
 • Det nya koleffektiva bioraffinaderiet – PDF
  Erik Furusjö, forskare RISE
 • Tree to Textile – en innovationsresa – PDF
  Åsa Östlund, Head of R&D Tree to Textile
 • Mer hängivenhet och kreativitet för att snabbare ställa om till hållbar svensk bioekonomi – PDF
  Anders Edling Hultgren, VD Votion Biorefineries
 • Att ta forskning till marknad genom innovation – PDF
  Anna Wiberg, VD CelluXtreme
 • Innovationskluster GIVE – Gröna elektriska energiinnovationer – PDF
  Dag Forsén och Ida Thidblom, Norrköping Science Park
 • Så påverkar Rysslands krig mot Ukraina Sveriges energiläge – PDF
  Anders Wallinder, enhetschef Energimyndigheten
 • Redundant energiförsörjning av totalförsvaret – PDF
  Martin Skarstind, forskningsledare FOI
 • Den lokala kraftproduktionens betydelse – PDF
  Jonas Bergman, beredskapsstrateg Svenska Kraftnät
 • Energiförsörjning och krisberedskap – lärdomar från Finland – PDF
  Tage Fredriksson, Sector manager Bioenergia, Finland
 • Upphandling som verktyg för försörjningstrygghet och bioekonomi – PDF
  Heini-Marja Suvilehto, Upphandlingsmyndigheten