Ny teknik för hållbara drivmedel från bioalkoholer utreds för kommersialisering

2022-11-08

Den globala spelplanen för biobaserade transportbränslen har förändrats under de senaste åren. Teknologier som omvandlar alkoholer till längre kolkedjor för hållbart flygbränsle och biodiesel har rönt allt större intresse.

En aktör som vill kommersialisera sin teknik är Organofuel Sweden. Företaget använder en ny integrerad katalysteknik för att konvertera bioalkoholer (etanol, metanol) från skogs- och jordbruksprocesser till hållbart flygbränsle, biobensin och biodiesel.

Genom Bio+programmet får de stöd för att under ett år arbeta med detta. Finansieringen beviljades baserat på en affärsidé som bedöms ha potential att bidra till energi- och klimatomställningen och ett fossilfritt Sverige.

Målet med Organofuel Swedens projekt är att vidareutveckla bolagets tekno-ekonomiska analyser och affärsmodell till ett beslutsunderlag för uppförande av en kommersiell anläggning.

Projektet startade i augusti 2022 och har hittills lagt grunden för den tekno-ekonomiska analysen genom en benchmark för olika teknologiers utbyten, råvarukostnader, produktpriser och möjligheter till statliga stöd. Man har också hunnit uppdatera sig om vilken prestanda som företagets kemiska process behöver uppnå för att vara konkurrenskraftig.


Har ni en idé eller en innovation som kan påskynda omställningen till ett hållbart och biobaserat samhälle? Nuvarande utlysning för stöd till kommersialisering av biobaserade affärsidéer stänger den 19 december. Läs mer här.

Foto: Jasper, Unsplash.