Slutsats ändrade marknadsnischen för grönt glykolalternativ

2024-01-30

Med målet att hitta en strategi för att etablera ett förnybart alternativ till glykol på marknaden för värmeöverföringsvätskor inledde Biobase Sweden AB sin teknoekonomiska analys. Men under analysens gång visade det sig att andra applikationer sannolikt skulle vara mer konkurrenskraftiga.

Biobase Sweden AB är ett greentech-bolag som aktivt söker vätskeformiga biobaserade material som redan finns i industriell tillverkning, utvecklar tekniska vätskor baserade på dessa material för olika industriella ändamål, samt tillverkar och säljer de egna lösningarna.

Målet att etablera alternativ till grön glykol

En tidig produktidé är en värmeöverföringsvätska bestående av en kombination av glycerol och biobaserad kaliumacetat i vattenlösning som kan användas i lägre temperaturer. Det skulle ge ett förnybart och icke-giftigt alternativ till kylarglykol och eftersom användningen av kylarglykol är stor skulle den nya lösningen kunna ge betydande klimat- och energivinster.

Med utgångspunkt i detta har Biobase Sweden AB sökt svar på en rad frågor i syfte att utveckla en strategi för att kunna placera sina produkter på marknaden för värmeöverföringsvätskor.

Annan användning mer konkurrenskraftig

Frågorna kunde besvaras inom ramen för ett projekt som nyligen avslutats. Slutsatsen blev att bolaget bör rikta in sig på andra marknadsnischer än värmeöverföringsvätskor. Ett skäl är att de testmetoder som idag accepteras som kvalitetsmarkör för vattenbaserade värmeöverföringsvätskor inte kunde ge tillräckligt tydliga resultat för produktens effekt.

Studien visar dock på stora möjligheter för användning av Biobase Sweden AB:s produkter inom livsmedelsindustri, bergvärme och industriell kylning. Kostnaden för de nya produkterna kan då hållas rimliga och konkurrenskraftiga.

Inom industriell kylning finns potentiellt stora möjligheter till energieffektivisering med hjälp av produkterna. De gör att kylan från kalla svenska vintrar så att säga kan sparas till sommaren, som är den tid då olika industriella anläggningar behöver kylas, vilket vanligtvis görs med elektrisk energi.

Med resultatet från studien blir nästa steg för Biobase Sweden AB att hitta en partner som kan legotillverka produkten till dess att man byggt upp egen produktionskapacitet.

Mer information

Här kan du hitta rapporten från den teknoekonomiska analysen och också se kontaktuppgifter till bolaget.

Bio+ handlar lika mycket om forskning som om biobaserade innovationer. Därför finansierar programmet utveckling av affärsidéer som bidrar till ett biobaserat och hållbart samhälle. Denna studie är exempel på just det. Andra affärsidéutvecklingsprojekt kan du hitta här.