Kemiindustrin kommer att behöva infångad koldioxid

2023-12-21

Både lagring och användning av infångad koldioxid kommer behövas för att FN:s klimatmål ska nås.

Det var en slutsats från webbinariet ”Avgörande verktyg för att nå klimatmålen: Finns det plats för både CCS och CCU?” som anordnades av det Bio+finansierade innovationsklustret Gröna kolatomer den 29 november 2023.

En bransch som står inför ett stort behov av att ställa om är kemiindustrin, vars råvara idag till 84 procent kommer från fossila källor. Biobaserad och återvunnen råvara utgör 10 respektive 5 procent, och mindre än 0,5 procent kommer från infångad koldioxid.

Till 2050 väntas 55 procent av kemiindustrins råvarubas komma från återvinning, 20 procent från biomassa och 25 procent från infångad koldioxid och vätgas.

I webbinariet medverkade Perstorp, Fossilfritt Sverige och Stockholm Exergi.

Läs mer om webbinariet och ta del av presentationer i en artikel publicerad hos Energiforsk.